Kapstaden är designhuvudstad

Sedan 2008 så anordnar International Councils of Societies of Industrial Design en slags festival i en stad i världen vart annat år. Den första staden var Torino i Italien. Syftet med projektet är dels att uppmärksamma den egna stadens förmågor och vilja till att utveckla miljö och omvärld med hjälp av industridesign. Men en annan […]

Mer