Populär design

Endast med utgångspunkt från försäljningssiffror så är det mycket svårt att sammanställa en lista över de mest uppskattade föremålen i världen. Antalet exemplar som säljs av en viss produkt hänger nämligen på andra viktiga saker som till exempel pris. Men om man också lägger till i vilken utsträckning ett visst föremål är kopierat, så får […]

Mer