Kapstaden är designhuvudstad

Sedan 2008 så anordnar International Councils of Societies of Industrial Design en slags festival i en stad i världen vart annat år. Den första staden var Torino i Italien.

Syftet med projektet är dels att uppmärksamma den egna stadens förmågor och vilja till att utveckla miljö och omvärld med hjälp av industridesign. Men en annan funktion som designhuvudstaden fyller är att sprida design till alla människor oavsett bakgrund, ekonomisk ställning eller klass. Varje stad genomför värdskapet på sitt eget sätt och i den omfattning man finner lämpligt och praktiskt genomförbart, och i år är det alltså Kapstaden som fått detta ärofyllda uppdrag.

Den sydafrikanska huvudstaden har verkligen slagit på stort. Med mer än åtta olika projekt inom design varje vecka, eller totalt 460 stycken under hela året, så har invånare gjorts medvetna om vad design är och hur viktig den är i vårt dagliga liv.

I Kapstaden har man också uttalat att man under detta år också vill genomföra en förändring (läs förbättring) av stadens utseende och funktionalitet genom bättre design. Kapstaden har fokuserat väldigt mycket på ekologi och grön ideologi under året, och hela arrangemanget har gått under parollen hållbarhet.

Ett av de mer uppmärksammade projektet, och också ett av de roligaste och mest praktiska för besökare är det som heter Uran Garden. Här har designers och personer med expertis inom odling och biologi samarbetat tvärvetenskapligt för att presentera detta projekt med trädgårdsodling i staden som tema.

Besökare får lära sig hur man även som invånare i en storstad (och därmed boende i lägenhet, ofta utan balkong) kan odla både blommor och växter på bästa sätt. Här visas till exempel upp specialdesignade drivbänkar för odling i små fönster utan direkt solljus.